Agenda


2019/2020  
  start herhalingslessen EHBO
2019  
30 april-5 mei Jaarlijkse collecte  vereniging
30 mei Afsluitende bestuursvergadering 2018-2019
augustus bestuursvergadering 2019-2020
september start herhalingslessen
oktober start basiscursus EHBO (bij voldoende aanmeldingen) 
   
Hulpverlening   
27 april  Koningsdag Velp en Rozendaal   
28 april Lustrumfeest Velp voor Oranje
23 mei Goed Groen festival Aeres
5 juni Bedriegertjestrail
24 augustus
  • Senioren voetbaltoernooi
  • Velp voor Oranje (optreden Big Band politie)
28 augustus Rozendaalse veldtrail  
1 november Griepvaccinatie
   
   

Oefenprogramma herhalingslessen 2018 - 2019

De nummers staan voor competentieonderdelen:

 1.  Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 2.  Stoornissen in het bewustzijn

 3.  Stoornissen van de ademhaling
 4.  Stilstand van de bloedsomloop
 5.  Ernstige uitwendige bloedingen
 6.  Shock
 7.  Uitwendige wonden
 8.  Brandwonden
 9.  Kneuzingen en verstuiking
10. Ontwrichting en botbreuken
11. Oogletsels
12. Vergiftiging
13. Elektriciteitsongevallen
14. Letsel door koude
15. Letsel door warmte
16. Vervoer over korte afstand
17. Verband en hulpmiddelen
18. Het menselijk lichaam

 De vetgedrukte onderdelen dienen ieder jaar aan de orde te komen.

Avond Datum Inhoud Competentieonderdelen
1 20.09.2018 Vergiftigingen en ademhalingsstoornissen 2 - 3 - 12
2 04.10.2018 Ernstige uitwendige bloedingen - shock - verband- hulpmiddelen (eerste hulp) 5 - 6 - 7 -17
3 11.10.2018 Reanimatie en AED (letters A t/m H)   1 - 2 - 3 - 4
4 25.10.2018 Afnemen integraalhelm, transport over korte afstand, breuken, ontwrichtingen 2 - (3) -10 - 16
5 08.11.2018 Het oog en elektriciteitsongevallen 1 - 11 - 13
6 22.11.2018 Diagnoseavond  
7 29.11.2018 Oefeningetje   
8 13.12.2018 Reanimatie en AED (letters I t/m Z)   1 - 2 - 3 - 4
9 20.12.2018 Eerste hulp bij kinderen en andere kleine letsels 1 - 2 - 3 - 7 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15
10 10.01.2019 Wat kleine beestjes voor grote gevolgen kunnen hebben 2- 3 - 6 - 8 
11 17.01.2019 Bevriezing/ verbranding en onderkoeling/oververhitting 2 - 14 - 15
12 31.01.2019 Sportletsels / letsels bij evenementen 9 - 10
13 14.02.2019 Extra reanimatie + AED (voor mensen die op andere avonden niet konden of extra willen oefenen  1 - 2- 3 - 4
14 28.02.2019 Jaarlijkse ledenvergadering  
15 14.03.2019 Bijzondere Avond  
       

Opzet lesprogramma diploma EHBO 2018 - 2019

1 Kennismaken / 5 belangrijke punten / emotionele reacties en kans op infectie 
2 Stoornissen in bewustzijn 
3 Stoornissen in ademhaling 
4 Stoornissen in bewustzijn en ademhaling / reanimatie + AED
5 Stoornissen in bewustzijn en ademhaling / reanimatie + AED
6 Shock / actieve bloeding
7 Verbandleer
8 Wonden /  brandwonden / elektriciteitsletsels 
9 Kneuzing / verstuiking / botbreuken / ontwrichtingen
10 Vergiftiging / steken en beten
11 Oververhitting / onderkoeling / bevriezing 
12 Oog / neus / oor / tandletsel
13 Herhaling 
14 Proefexamen
15 Examen